​Miljøpolitik

vores CERTIFICERINGER

​Som udgangspunkt er det den enkelte kunde som fastlægger sin egen miljøpolitik og SLS A/S agerer på grundlag heraf så længe miljøpolitikken harmonerer med selskabets værdigrundlag, som er de danske retningslinier for bæredygtig skovdrift.

​SLS A/S forholder sig aktivt til miljøproblematikkerne og indretter sin rådgivning overfor kunderne herefter. Nedenfor er beskrevet, hvorledes SLS A/S påvirker miljøet negativt og positivt gennem sin rådgivning.

​CO2 balance

Positive råd og handlinger

 • Omstilling til naturnær skovdrift
 • Minimering af renafdrifter
 • Vedmasseopsparing
 • Rådgivning vedr. miljøvenlig landbrugsdrift

Negative miljøpåvirkninger

 • Kørsel i firmabiler
 • Maskinanvendelse i skoven

​Grundvandsforsyning

Positive råd og handlinger

 • Minimering af gødskning og sprøjtning
 • Træartsskifte fra nål til løv
 • Omstilling til naturnær skovdrift
 • Optimal affaldshåndtering
 • PEFC certificering
 • Anvendelse af miljøbenzin og biokædeolie
 • Rådgivning vedr. miljøvenlig landbrugsdrift

​​Negative miljøpåvirkninger

 • Produktion af pyntegrønt og juletræer
 • Oliespild m.v. fra maskiner

​Klimaændringer

Positive råd og handlinger

 • ​Naturnær skovdrift
 • Skovstrukturer med flere træarter
 • Opbygning af stabile skove

​Naturændringer

 • ​PEFC certificering

​Arbejdsmiljø

 • Anvendelse af miljøbenzin og biokædeolie
 • Anvendelse af maskiner til det tunge arbejde

KlimaændringeR

Hvordan forholder SLS A/S sig til ”Klimaændringerne”?

Ændringer i temperaturen vil kunne få betydning for, hvilke træarter der fortsat vil kunne trives i Danmark. Hvis temperaturen stiger, som det forudses, vil specielt rødgran og sitkagran få det svært.

Da rødgran og sitkagran samtidig er nogle af de mest anvendte nåletræarter i Danmark vil det kunne betyde sammenbrud af store skovområder.

Hvis man derfor ensidigt satser på disse to arter i renbestand, løber man en risiko.

Helt at fravælge de to træarter vil omvendt også være forkert, da der trods alt er usikkerhed omkring klimaændringernes temperaturmæssige konsekvenser.

SLS A/S råder derfor skovejerne til fortsat at anvende de to træarter – rødgran mere end sitka, men ikke i renbestand. En blanding af eksempelvis 70% rødgran, 20% douglas og 10 % bøg sikrer den fornødne stabilitet, hvis rødgranen skulle mistrives en gang ude i fremtiden.


SLS A/S råder desuden sine kunder til at drive skovene naturnært, da naturnær drevne skoves formodes at være mere stabile overfor f.eks. storm, klimaændringer samt en række artsspecifikke skadevoldere.

Send forspørgsel

Har du spørgsmål til vores ydelser, eller en konkret forespørgsel på en arbejdsopgave, er du meget velkommen til at kontakte os via nedenstående kontaktformular.

Vi ser frem til at høre fra dig!

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Om firmaet​​​

SLS A/S er et skovadministrationsselskab som er ejet af 74 skovejere siden 2006. 

Kontakt os

​SLS A/S

Additvej 15, 8740 Brædstrup

Telefon: 86 89 82 88

E-mail: info@slsas.dk 

Åbningstider 8 - 16 alle hverdage