​Værdier og principper

vores CERTIFICERINGER

Værdier og forretningsprincipper

SLS A/S tager ansvar i forhold til langsigtet bæredygtig skovdrift og følger derfor De danske Retningslinjer for bæredygtig skovdrift. (Læs mere på www.sns.dk)


SLS A/S skaber relationer som bygger på gensidig tillid og samarbejde.

SLS A/S bygger på gennemskuelighed. Der er derfor åbenhed omkring priser og omkostninger.

Den enkelte kunde kender på forhånd omkostningerne ved at være kunde og kan til enhver tid få adgang til alle interne papirer vedrørende køb og salg i det pågældende kundeforhold. Der er således ingen skjulte fortjenester i systemet.

SLS A/S bygger på uafhængighed i forbindelse med salg af træ, pyntegrønt og juletræer og i valg af entreprenører. Det betyder at serviceydelsen i forhold til den enkelte kunde alene tager udgangspunkt i optimering af driften.

SLS A/S formidler samarbejde og fællesskab mellem selskabets kunder idet omfang de har interesse heri.​

Medarbejdere

SLS A/S ønsker at skabe et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø for sine medarbejdere. Vi ønsker at have en stab af danske kernemedarbejdere med lang anciennitet, som kender vores kunders målsætninger og ejendomme.

SLS A/S har en seniorpolitik, som sikrer at medarbejdere med lang anciennitet sikres beskæftigelse ind til det er muligt enten at gå på efterløn/pension eller supplere fortsat arbejde med efterløn/pension.


SLS A/S ønsker at selskabets medarbejdere tager et medansvar for eget arbejde og arbejdsplanlægning.


Udenlandsk arbejdskraft

SLS A/S samarbejder fortrinsvis med entreprenører, der er GLOBALG.A.P. certificeret, som sikrer udenlandsk arbejdskraft ordentlige arbejdsforhold.

Herudover skal SLS A/S skabe sikkerhed for, gennem interview af entreprenøren/selvklipperen, at følgende er opfyldt:

  1. De udenlandske arbejdere bor under forhold (overnatning, forplejning, adgang til vaskemaskine og tørrerum m.v.), svarende til forhold som stilles til rådighed for dansk arbejdskraft medlem af 3 F eller Krifa.
  2. De udenlandske arbejdere har fornødent arbejdstøj og sikkerhedsudstyr stillet til rådighed.
  3. De udenlandske arbejdere har, en for dem tilfredsstillende, arbejdstid og aflønning.

Elever og studerende

SLS A/S har oprettet 4 elevpladser til Skov- og Naturteknikere og 1 elevplads til Skov- og Landskabsingeniører. Elevpladserne ønskes om muligt besat med unge mennesker fra lokalområdet.

SLS A/S tager gerne imod studerende fra KU Science og CBS.


Bæredygtighed og dokumentation heraf

SLS A/S rådgiver ud fra en målsætning om at sikre kundernes ejendomme en bæredygtig udvikling. SLS A/S har siden 2003 drevet en PEFC paraplyorganisation som dokumentation herfor og fra 2013 også en GLOBALG.A.P. paraplyorganisation.

Frivilligt arbejde

SLS A/S støtter at virksomhedens medarbejdere udfører frivilligt arbejde i bestyrelser og organisationer i og udenfor arbejdstiden. Som eksempler herpå kan nævnes Dansk Skovforening, PEFC Danmark, Pro Silva, Danmarks Naturfredningsforening, Det danske Spejderkorps, KFUM spejderne i DK.

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 1. februar 2013.

Send forspørgsel

Har du spørgsmål til vores ydelser, eller en konkret forespørgsel på en arbejdsopgave, er du meget velkommen til at kontakte os via nedenstående kontaktformular.

Vi ser frem til at høre fra dig!

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Om firmaet​​​

SLS A/S er et skovadministrationsselskab som er ejet af 74 skovejere siden 2006. 

Kontakt os

​SLS A/S

Additvej 15, 8740 Brædstrup

Telefon: 86 89 82 88

E-mail: info@slsas.dk 

Åbningstider 8 - 16 alle hverdage